1. مهدی گفت:

    سلام قیمت این دستگاه و نحوه‌ی تهیه راهنمایی می کنید