فرم نظرسنجی

 

فرم نظرسنجی شرکت ارزش آفرینان سپهر سیمرغ

مشتری گرامی ضمن تشکر از خرید محصولات موزر  توسط شما ، خواهشمندیم با تکمیل فرم نظرسنجی ، این شرکت را در بهبود ارایه خدمات به شما مشتریان گرامی، یاری فرمایید.

کیفیت خدمات ارائه شده توسط مجموعه موز ر ایران را چگونه ارزیابی می کنید ؟*
نحوه برخورد با مشتریان را در مجموعه موزر ایران را چگونه ارزیابی می کنید؟*
مدت زمان ارائه خدمات در مجموعه موزر ایران را چگونه ارزیابی می کنید ؟*
در دسترس بودن پرسنل تعمیر را در هنگام نیاز در مجموعه موزر ایران چگونه ارزیابی می کنید ؟*
دانش فنی پرسنل مجموعه موزر ایران را چگونه ارزیابی می کنید ؟*
نحوه اطلاع رسانی مجموعه موزر ایران را چگونه ارزیابی می کنید ؟*محصولات موزر